مخالفان مهریه مقابل مجلس تجمع کردند

۱۴۰۰/۱۱/۵

گروهی از بدهکاران مهریه با تجمع مقابل مجلس خواهان تغییر قانون و رفع جنبه کیفری آن شدند. در این تجمع پلاکاردهایی از جمله با پیام «افزایش مفید جمعیت با حذف عندالمطالبه» و «ازدواج جرم نیست» به چشم می‌خورد.

خلاصه خبرها
خبر ورزشی
تاریخ شفاهی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید