علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی: اظهار نفرت از زن بی‌حجاب یک تکلیف الهی است

۱۴۰۰/۱۱/۱

احمد علم الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی، گفت زن بدحجاب و ولنگار باید احساس کند مردم از او بدشان می‌آید و افزود: مردم باید مشکل را حل کنند نه نیروی انتظامی، اظهار نفرت و انزجار از زن بی‌حجاب، یک تکلیف الهی است

او اضافه کرد: بی‌حجابی زنان آزادی زن نیست، آزادی مردها است

اخبار
پنجره
فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید