وکیل یک زندانی فرانسوی در ایران: در دادگاه با استفاده از واژه مبادله، تکلیف را معلوم کردند

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سعید دهقان، یکی از وکلای بنجامین بری‌یر، شهروند فرانسوی زندانی در ایران گفت در دادگاه روز پنجشنبه موکلش موضع قاضی جدید در همین اولین جلسه معلوم بود و با استفاده از واژه مبادله، تکلیف را معلوم کردند.

به گفته او، دادگاه علنی نبود، اما دوربین فیلمبرداری و عکسبرداری آوردند.

سعید دهقان به رویترز گفت ممکن است تا چند روز آینده حکم دادگاه بری‌یر صادر شود.

تازه‌ترین خبرها

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید