معاون بانک مرکزی: رمز پول بانک مرکزی به نام «رمز ریال» به‌زودی فعال می‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

معاون فناوری نوین بانک مرکزی ایران از اجرای آزمایشی رمز پول بانک مرکزی به نام «رمز ریال» خبر داد و گفت رمز ریال به‌صورت اسکناس است اما در فضای دیجیتال منتشر می‌شود و هدف این است که در واردات هم مورد استفاده قرار گیرد.

او افزود فتوای خامنه‌ای در خصوص رمز ارز «راهگشا و دقیق» بود.

خبر ورزشی
تاریخ شفاهی
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید