استاندار اصفهان: منبر و مسجد در برابر رسانه‌های غرب هنوز جایگاه خود را دارد

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

رضا مرتضوی، استاندار اصفهان گفت:‌ «امروز بسیاری از ظرفیت‌های رسانه‌ای که در گذشته در برابر دشمن اثرگذار بود رو به ناکارآمدی‌اند و نمی‌توانند به خوبی عمل کنند و با سیاست‌گذاری‌های سلطه رسانه غرب خوب و بد را جابجا می‌کنند. با این وجود مسجد و منبر هنوز جایگاه خود را دارد.»

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید