رییس دانشگاه علوم پزشکی: برخی پزشکان به دلیل دستکاری‌هایی که در درآمدشان شد از ایران رفتند

۱۴۰۰/۱۰/۲۵

حسین قناعتی رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به کمبود کادر درمانی گفت: «برخی پزشکان به دلیل دستکاری‌هایی که در درآمدهایشان از قبیل مالیات، ‌ تعیین سقف و... شد کشور را ترک کردند و در کشورهای همسایه طبابت می‌کنند.»

خبر ورزشی
انسان، زمین، فردا
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید