عضو جامعه روحانیت مبارز: می‌توانیم زندگی ۱۸۰ میلیون نفر را تامین کنیم

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

رضا اکرمی، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: «ظرفیت کشور ما بسیار بالاست، از این رو نه فقط ۸۰ میلیون، بلکه اگر جمعیت ۱۸۰ میلیون نفر هم شود، می‌تواند آنها را تامین کند به شرط اینکه تک‌تک مردم جمع شوند. بخش خصوصی و بخش تعاونی و دولتی همه به وظیفه خودشان عمل کنند.»

خبر ورزشی
اخبار
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید