سازمان حقوق بشر ایران: مقام‌های حکومت در گواهی فوت حیدر قربانی علت مرگ را نامعلوم نوشتند

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد تصویر گواهی فوت حیدر قربانی، زندانی سیاسی که اعدام شده، نشان می‌دهد که مقام‌های ایران علت مرگ او را «نامعلوم» نوشته‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت این موضوع نشان می‌دهد اسناد جمهوری اسلامی، به‌خصوص در مورد اعدام‌ها قابل استناد نیستند.

خلاصه خبرها
کوبای فیدل کاسترو
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید