فرمانده کل سپاه: امروز عشق به شهادت برای جوانان ما به یک آرزو تبدیل شده

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «عشق به شهادت امروز برای جوانان ما به یک آرزو تبدیل شده است این یعنی تحرک، آگاهی و شکوه ایمان یعنی گسترش روح آزادگی و حریت و کرامت و شرف است.»

شاهد تاریخ
تیتر اول
مستند کوتاه - چرا رئیس‌جمهور استعفا کرد؟

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید