حاضران در خاکسپاری بکتاش آبتین شعارهایی از جمله «این شاعر آزاده، کابوس این بیداده» سردادند

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

شعار حاضران در خاکسپاری بکتاش آبتین: این شاعر زنده است، راه او پاینده است

خلاصه خبرها
زنان علیه خشونت؛ درخت دختر
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید