والدین دو مسافر هواپیمای اوکراینی: حکومت ایران به عنوان سپر انسانی هواپیمای اوکراینی را زد

۱۴۰۰/۱۰/۱۸

محسن اسدی لاری و زهرا مجد، والدین دو مسافر هواپیمای اوکراینی به انصاف نیوز گفتند: «به این نتیجه رسیدیم که اینها به عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند... شاید می‌خواستند بزنند و بیندازند گردن آمریکا. این کار را قبلا در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودند.»

مرور مطبوعات
خبر ورزشی
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید