پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای: تبلیغ حجاب در اروپا راحت‌تر از ایران است

۱۴۰۰/۱۰/۱۷

علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای، گفت: «شما در اروپا خیلی راحت‌تر از اینجا می‌توانید درباره حجاب تبلیغ کنید، چون آنجا کسی در این‌باره لج نمی‌کند»

او افزود: دعوای بچه حزب‌اللهی‌ها باید نجات مردم فرانسه از بی‌بندوباری باشد، اما هنوز دارند در شهرهای خودشان از حجاب دفاع می‌کنند

خلاصه خبرها
چشم‌انداز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید