عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: جوانان با مدارک عالی به دنبال کارهای خدماتی‌اند که یافت نمی‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: جوانان با مدارک عالی به دنبال کارهای خدماتی‌اندکه آن هم یافت نمی‌شود. همچنین در شهر خودشان جایی برای کار پیدا نمی‌کنند

انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید