گزارش روزنامه اعتماد از داروخانه‌های تهران: مردم به دلیل هزینه‌ها دارو را قسطی می‌خرند

۱۴۰۰/۱۰/۱۴

روزنامه اعتماد در گزارشی از برخی داروخانه‌های تهران نوشته در پی مشکل معیشتی و هزینه‌ها، شهروندان به خرید دارو به صورت قسطی و نسیه روی آورده‌اند

اعتماد به نقل از مدیر مالی داروخانه «۱۳ آبان» نوشت همکارانش در یک روز ۷۰ نفر را به دلیل هزینه بالای نسخه‌ها به خیریه‌ها معرفی کرده‌اند

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید