ماهنامه اندیشه پویا: روزانه یک تا سه کودک زیر ۱۵ ساله در اهواز ازدواج می‌کنند

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

ماهنامه اندیشه پویا در گزارشی درباره اثر بحران آب بر وضعیت زندگی زنان نوشت در دو سال گذشته ۶۰ زن در خوزستان قربانی قتل‌های «ناموسی» شده‌اند

این نشریه به نقل از منابع آگاه و کنشگران اجتماعی به ثبت روزانه یک تا سه ازدواج زیر ۱۵ ساله‌ها و تن‌فروشی ۳۵۰۰ زن در اهواز اشاره کرده است

جهان‌نما
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید