سازمان امور مالیاتی: دریافت ۹ درصد «مالیات بر ارزش افزوده» از هر بلیت هواپیما آغاز شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۳

محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، گفت: از بامداد روز دوشنبه ۱۳ دی ماه به هر بلیت پروازهای داخلی و خارجی ۹ درصد «مالیات بر ارزش افزوده» تعلق می‌گیرد و این مالیات از همه نوع خدمات حمل و نقل هوایی اعم از بار و مسافر دریافت می‌شود

خلاصه خبرها
چشم استانبول: زندگی و عکس‌های آرا گولر
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید