معاون رئیسی در امور زنان: دولت برای اجرای قوانین حجاب قاطعانه وارد می‌شود

۱۴۰۰/۱۰/۹

انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان «تجرد قطعی» را یکی از «تهدیدهای جدی» کشور دانست. او افزود حجاب باید از ادارات شروع شود و دولت برای اجرای قوانین حجاب قاطعانه ورود می‌کند
.

خزعلی همچنین خواهان معرفی مدیران مخالف دورکاری زنان شد.

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید