تصویری از ناصر مکارم شیرازی در حال زدن دوز سوم واکسن

۱۴۰۰/۱۰/۶

رسانه‌های ایران این تصویر را از ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در حین زدن دوز سوم واکسن کرونا منتشر کردند

جهان‌نما
خبر نیمروزی
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید