اسرائیل طرح ارائه دوز چهارم واکسن کرونا به گروه‌های پرخطر را اجرا نمی‌کند

۱۴۰۰/۱۰/۳

به گزارش کانال ۱۳ اسرائیل، وزارت بهداشت این کشور تصمیم گرفته طرح ارائه دوز چهارم واکسن کرونا به شهروندان بالای ۶۰ سال و گروه‌های پرخطر را اجرا نکند. طبق این گزارش، وزارت بهداشت درحال بررسی مطالعه اخیر در بریتانیا است که نشان می‌دهد سویه اومیکرون بیماری شدید ایجاد نمی‌کند.

چشم‌انداز
اخبار
مرور مطبوعات

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید