ترکیه از کشف محموله ۴۶۲ کیلوگرمی مواد مخدر متامفتامین در یک کامیون ورودی از ایران خبر داد

۱۴۰۰/۱۰/۲

محمد موش، وزیر تجارت ترکیه، در توییتی اعلام کرد که پلیس گمرک این کشور یک محموله بزرگ مواد مخدر متامفتامین مایع به وزن ۴۶۲/۵ کیلوگرم، نزدیک به نیم تُن، را از یک تریلی ورودی از ایران کشف کرده است. این کامیون قصد داشت از طریق پاپانه مرزی گوربولاغ وارد ترکیه شود

در کارگه هنرمندی
مردم معمولی - آفریقا
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید