محرومیت سرمربی سابق به‌دلیل مقصر دانستن رییس فدراسیون جودو در ماجرای پناهندگی سعید ملایی

۱۴۰۰/۱۰/۱

کمیته انضباطی فدراسیون جودو، سرمربی سابق تیم ملی را به دلیل مقصر دانستن رییس فدراسیون جودو در ماجرای خروج سعید ملایی از ایران، به مدت ۴ سال از فعالیت در جودو و تنزل درجه محروم کرد!

کمیته انضباطی فدراسیون جودو در تاریخ ۲۰ آذر جلسه خود را برای رسیدگی به تخلف مجید زارعیان سرمربی سابق تیم ملی به دلیل مصاحبه علیه رییس فدراسیون برگزار کرد.

در این جلسه که در غیاب زارعیان برگزار شد، مسئولان کمیته انضباطی، دبیر، بازرس و حراست فدراسیون جودو به بررسی اتهام سرمربی تیم ملی پرداختند و در نهایت امروز (چهارشنبه) رای به محرومیت ۴ ساله مجید زارعیان و تنزل درجه وی دادند.

رای سنگین کمیته انضباطی فدراسیون جودو درباره مجید زارعیان که به امضای آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو صادر شده، به شرح زیر است:

"کمیته انضباطی با توجه به انطباق عملکرد آقای مجید زارعیان ۱،۲، ۳، ۵، ۶ ماده ۱۲ آیین‌نامه انضباطی فدراسیون و عدم حضور و دفاع موثر از سوی ایشان به استناد بنده‌های"ه""و""ح" ماده ۲۵ آیین‌نامه انضباطی فدراسیون جودو، آقای مجید زارعیان به محرومیت از شرکت و حضور در مسابقات یا سایر فعالیت های رسمی جودو به مدت ۴ سال و تنزیل حکم مربیگری و دان به میزان یک درجه محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف ۲۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته انضباطی فدراسیون می‌باشد".

انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید