سخنگوی قوه‌قضاییه: ایران بهترین جا برای سرمایه‌‌گذاری ایرانیان خارج از کشور است

۱۴۰۰/۹/۳۰

ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری خود گفت: «آغوش ایران برای بازگشت ایرانیان خارج کشور باز است و ایران بهترین مکان برای سرمایه گذاری هموطنان خارج از کشور است.»

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید