سفیر ژاپن در ایران: ۳ میلیون دوز واکسن جدید ساخت ژاپن به ایران دادیم

۱۴۰۰/۹/۳۰

سفیر ژاپن در ایران به خبرگزاری ایرنا گفت دولت این کشور حدود سه میلیون دوز واکسن کرونا جدید ساخت‌ژاپن را در اختیار ایران قرار داده و بخشی از این واکسن‌ها به پناهجویان افغان اختصاص یافته است

خلاصه خبرها
چند چند
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید