قائم‌مقام معاونت قوه قضاییه: افشای فساد به معنای انتشارش در فضای مجازی نیست

۱۴۰۰/۹/۳۰

رضا مسعودی‌فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به فقدان ساختار اداری برای حمایت از افشای فساد گفت: «ما مدعی حمایت از افشاگران فساد هستیم»

او در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا افزود: «افشای فساد به معنای انتشار آن در فضای مجازی نیست»

انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید