خرید و فروش موی زنان همزمان با گسترش فقر در ایران

۱۴۰۰/۹/۳۰

روزنامه خراسان در گزارشی به خرید و فروش موی زنان در ایران به دلیل فقر پرداخته است. بنا بر این گزارش، از دختر ۱۰ ساله تا زن ۵۰ ساله برای موضوعاتی همچون خرید گوشی تلفن همراه تا پرداخت هزینه‌های درمان به فروش مو روی آورده‌اند.

شاهد تاریخ
فردا
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید