عضو کمیسیون بهداشت مجلس: امیدواریم برکت به سرعت واکسنی برای اومیکرون تولید کند

۱۴۰۰/۹/۳۰

همایون سامه‌یح، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان این که واکسن‌های موجود در مقابل اومیکرون کارایی آنچنانی را ندارد، گفت: «البته شرکت برکت می‌تواند واکسنی برای مقابله با اومیکرون تولید کند»

او گفت که امیدوار است شرکت برکت با سرعت عمل وارد ساخت این واکسن شود

خلاصه خبرها
چند چند
مستند کوتاه - هری ترومن

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید