احمد خاتمی: حضور مردم در عرصه‌هایی که نظام نیازمند باشد، واجب است

۱۴۰۰/۹/۲۸

احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان شنبه‌شب در سخنانی گفت: «حضور مردم در عرصه‌هایی که دین، نظام و جامعه اسلامی به آنها نیازمند است، یک تکلیف محسوب شده و واجب است.» او افزود: «‌مردم باید بصیرت داشته، نیاز جامعه را شناخته، به آن آگاهی داشته و هر جایی به آنها نیاز بود در صحنه حاضر شوند.»

خلاصه خبرها
چند چند
مردم معمولی - آفریقا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید