دامپزشک سرپرست باران: مسئول کشته شدن باران به دست شامپانزه‌های دیگر یتیم‌خانه کنیا است

۱۴۰۰/۹/۲۷

پس از انتشار خبر کشته شدن شامپانزه‌ای که از ایران به کنیا فرستاده شده بود، ایمان معماریان، دامپزشک «باران» گفت: کنیا گفته او در ِ محل را باز کرده و به دست شامپانزه‌های بالغ کشته شده، اما باران توانایی باز کردن در را نداشت و در باز بوده و یتیم‌خانه کنیا باید عذرخواهی کند

چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید