پولیتیکو به نقل از مقام‌های غربی: آمریکا برای احیای برجام پیشنهاد خوبی برای ایران مطرح کرد

۱۴۰۰/۹/۲۷

نشریه پولیتیکو به نقل از مقام‌های غربی نوشت که آمریکا پیشنهاد خوبی را برای احیای برجام روی میز گذاشت و به ایران بستگی دارد که آن را بپذیرد.

با این حال یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت موضوع لغو تحریم‌ها محور اصلی دور هفتم مذاکرات نبود و «هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم».

جهان‌نما
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید