وزارت بهداشت تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی کرونا در ایران را صفر اعلام کرد

۱۴۰۰/۹/۲۷

در تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت درباره شیوع کرونا، تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی صفر شهر اعلام شد. بنابر همین گزارش،‌ ۵۳ شهر در وضعیت زرد و ۳۹۵ شهر در وضعیت آبی قرار دارند

همسفر - فصل دوم
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید