تقی رحمانی: نرگس محمدی در زندان انفرادی است و بازپرس گفته او حق انتخاب وکیل ندارد

۱۴۰۰/۹/۲۴

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی،‌ سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان است، در اینستاگرامش نوشت بازپرس دادسرای اوین اعلام کرده همسرش حق انتخاب وکیل ندارد.

رحمانی همچنین اشاره کرده که یک ماه پس از دستگیری نرگس محمدی و نگهداری او در زندان انفرادی، از وضعیت او بی‌خبر است.

نگاه روز
چند چند
یکی از ما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید