نماینده آمل: بیماری‌های سرطانی در شهرهای شمالی به اوج رسیده است

۱۴۰۰/۹/۲۱

رضا حاجی‌پور نماینده آمل در نطقی با اشاره به وضعیت بحرانی شهرهای شمالی از نظر آلودگی‌ زیستی گفت: «پسماند شمال کشور و از جمله پسماند شهرستان آمل بعد از ۴۲ سال از پیروزی انقلاب دست نخورده است.سفره‌های زیرزمینی آبی ما آلوده شده و بیماری‌های سرطانی در شهرهای شمالی به اوج رسیده است»

اخبار
حرف آخر با پوریا زراعتی
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید