وزیر خارجه بریتانیا: این آخرین فرصت برای ایران است تا با راه‌حل جدی به میز مذاکرات بیاید

۱۴۰۰/۹/۲۱

لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در یک کنفرانس خبری در پایان نشست وزرای گروه هفت گفت: «این آخرین فرصت برای ایران است تا با یک راه‌حل جدی برای این مساله که باید موافق با مفاد برجام باشد، به میز مذاکرات بیاید»

او بار دیگر تاکید کرد: «ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح اتمی دست یابد»

نگاه روز
هت‌تریک با مزدک میرزایی
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید