مقام قضایی: می‌توان گردشگران و خاطیان کمپ پلمب‌شده در بشرویه را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد

۱۴۰۰/۹/۱۸

احسان خسروی، دادستان بشرویه، گفت گردشگران یک کمپ بوم‌گردی که در این شهرستان پلمب‌شده به همراه افراد خاطی به دلیل «پارتی و کشف‌حجاب»‌ تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند

او افزود: «روابط نامشروع و دایر کردن مرکز فساد و فحشا» مجازات دارد و می‌توان آن‌ها را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد

نگاه روز
شاهد تاریخ
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید