نماینده مجلس: آهِ کشاورزان، مسئولان را خواهد گرفت

۱۴۰۰/۹/۱۷

سلمان ذاکر، نماینده مجلس، با بیان اینکه اداره منابع طبیعی سند اصلاحی قولنامه‌ای کشاورزان را باطل می‌کند، گفت: «آه کشاورزان، مسئولان را خواهد گرفت»
او افزود: «نباید زمین‌های اجدادی کشاورزان را بگیریم و آن‌ها را روانه دادگستری کنیم»

چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید