معاون قوه قضاییه: طلبکار کشور‌هایی هستیم که میزبان مجرمان اقتصادی‌اند

۱۴۰۰/۹/۱۶

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، با بیان اینکه کشور‌های غربی و اروپایی میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی‌اند، گفت: «نباید به سادگی از این موضوع گذشت. ما طلبکار کشور‌هایی هستیم که میزبان مجرمان اقتصادی هستند.»

انسان، زمین، فردا
اخبار
حرف آخر با پوریا زراعتی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید