با کناره‌گیری جک دورسی، مدیرعاملی توئیتر به پاراگ آگراوال، مدیر فناوری این شرکت، سپرده شد

۱۴۰۰/۹/۹

با کناره‌گیری جک دورسی از مدیرعاملی توئیتر، این مسئولیت به پاراگ آگراوال سپرده شد

آگراوال به مدت ۱۰ سال با توئیتر کار کرده و اخیرا مدیر ارشد فناوری آن بوده است. گاردین نوشته او یک «مهاجر ۳۷ ساله از هند» و چهره‌ای کمتر شناخته شده است

مستند کوتاه: آلبر کامو، نماد شورش
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید