جو بایدن: آمریکا برای جلوگیری از شیوع سویه اومیکرون محدودیت‌های تردد وضع نمی‌کند

۱۴۰۰/۹/۸

جو بایدن به مردم آمریکا گفت درباره سویه جدید اومیکرون وحشت‌زده نشوند و قول داد آمریکا با شرکت‌های داروسازی برای ایجاد برنامه احتیاطی در صورت نیاز به واکسن‌های جدید کار کند.

بایدن افزود آمریکا برای جلوگیری از شیوع سویه اومیکرون محدودیت‌های تردد وضع نمی‌کند.

خلاصه خبرها
امروز
کمبود تراشه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید