مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنفرانس خبری خود را در بازگشت از تهران لغو کرد

۱۴۰۰/۹/۲

سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنفرانس خبری خود را که برای عصر سه‌شنبه و پس از بازگشت او از تهران برنامه‌ریزی شده بود، لغو کرده است

موزه مقاومت
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید