رییس دیوان عدالت اداری: تفکر بسیجی یک سبک زندگی است

۱۴۰۰/۹/۱

حکمت‌علی مظفری، رییس دیوان عدالت اداری، تفکر بسیجی را یک سبک زندگی توصیف کرد و گفت: »تفکر بسیجی فقط رزم و جنگ نیست و از ابتدای تشکیل زندگی شروع می‌شود.»

او ادامه داد اگر این تفکر بر زندگی حاکم باشد، می‌توان به بخش عمده‌ای از مشکلات غلبه کرد.

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چشم‌انداز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید