نماینده مجلس: حیوانات خانگی در مجتمع‌های مسکونی وحشت و بیماری ایجاد می‌کنند

۱۴۰۰/۹/۱

ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس به ایسنا گفت: «حیواناتی که در مجتمع‌های مسکونی در اختیار افراد است برای بچه‌ها و خانواده‌ها ایجاد و حشت و بیماری‌های مشترک می‌کند.»

او یکی از امضاکنندگان طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات» بود.

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چهره‌ها - بلژیک
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید