مردم بلغارستان در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری به پای صندوق‌های رای می‌روند

۱۴۰۰/۸/۳۰

مردم بلغارستان یک‌شنبه در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند. در این انتخابات، رومن رادف، رییس‌جمهوری این کشور، با شعار تغییر وجهه بلغارستان به عنوان فاسدترین کشور اتحادیه اروپا، با آناستاس گردژیکوف، استاد دانشگاه صوفیه، رقابت می‌کند

موزه مقاومت
خبر ۵ عصر
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید