امام جمعه ورامین: انگلیس به جای برگزاری دادگاه آبان بدهی ما را بدهد

۱۴۰۰/۸/۲۸

محسن محمودی، امام جمعه ورامین، درباره دادگاه بین‌المللی مردمی آبان،‌ گفت: «یک مشت اراذل نمایشی برپا کردند و به دفاع از فتنه‌انگیزان سال ۹۸ پرداختند»

او افزود: «بهتر است انگلیس به جای فرافکنی‌، بدهی خود را پس بدهد»

تازه‌ترین خبرها

اخبار
خبر ورزشی
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید