پنتاگون: احتمالا ده‌ها نفر از اعضای خانواده‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان مانده‌اند

۱۴۰۰/۸/۲۰

جان کربی، سخنگوی پنتاگون، گفت که احتمالا «ده‌ها» نفر از اعضای خانواده‌های نظامیان آمریکا همچنان در افغانستان باقی مانده باشند. هفته گذشته پنتاگون از نیروهای خود و غیرنظامیان خواست که درباره اعضای خانواده خود که در افغانستان باقی مانده‌اند اطلاعات مربوطه را ارائه کنند

اخبار
مستند کوتاه: کریستو و ژان‌کلود
مستند کوتاه: نیکیتا خروشچف

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید