وزیر بهداشت: زنان بیش از مردان درگیر عواقب روانی کرونا می‌شوند

۱۴۰۰/۷/۲۹

بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، با اشاره به تاثیر همه‌گیری کرونا بر سلامت روانی و اجتماعی گفت: «اگرچه مشخص شده میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در مردان بیشتر است، اما زنان بیش از مردان درگیر عواقب روانی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی بیماری می‌شوند»

تازه‌ترین خبرها

مستند کوتاه: کریستو و ژان‌کلود
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید