عضو شورای شهر تهران: سود جمع‌آوری زباله‌ها به جیب مافیا می‌رود

۱۴۰۰/۷/۲۳

احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر تغییر در شیوه جمع‌آوری زباله از سطح شهر گفت: «با روش‌های فعلی، سود و نفع جمع‌آوری زباله نه به جیب محرومین، بلکه به مافیای جمع‌آوری زباله می‌رسد»

خبر ۵ عصر
خبر ورزشی
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید