نماینده سازمان ملل: افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی کامل به پول احتیاج دارد

۱۴۰۰/۶/۱۸

نماینده سازمان ملل در امور افغانستان گفت مسدود شدن دارایی‌های بین‌المللی افغانستان و کمک‌های مالی باعث رکود شدید اقتصادی در این کشور می‌شود که می‌تواند میلیون‌ها نفر را در فقر و گرسنگی قرار دهد. او افزود برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و نظم اجتماعی، باید پول به این کشور وارد شد

طالبان ... امور زنان در سراسر افغانستان را از بین برده و گروه‌های ... زنان را مورد هدف قرار داده است

اخبار
خبر ۵ عصر
جنگ طولانی؛ ایران - اسرائیل - آمریکا

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید