با موج تحریم انتخابات، مقامات همچنان مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند

جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۱۱