انتشار فایل صوتی روایت سرهنگ بازنشسته سپاه در برخورد با تذکردهندگان حجاب

انتشار فایل صوتی روایت سرهنگ بازنشسته سپاه در برخورد با تذکردهندگان حجاب مقام ارشد گشت ارشاد، یک سرهنگ بازنشسته سپاه را تهدید به قتل و تجاوز جنسی کرده است بررسی بیشتر در گفت‌وگو با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی

یکشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۰۶