سقوط افغانستان در رده‌بندی جهانی فساد

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰